Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie spotkań formacyjnych