Numer konta budowy kościoła w Proszówkach

BANK PEKAO SA O/BOCHNIA 

54 1240 5208 1111 0010 4976 7176

BUDOWA KOŚCIOŁA W PROSZÓWKACH