Numer konta remontu kościoła w Krzyżanowicach

BANK PKO BP

73 1020 4984 0000 4402 0030 6910

REMONT DACHU KOŚCIOŁA