Skład Rady Parafialnej z podziałem na rejony

Dekret biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża o utworzeniu rad parafialnych

 

Skład Rady Parafialnej z podziałem na rejony

 

ks. Marian Górowski - proboszcz, przewodniczący

Zbigniew Włosiński - zastępca przewodniczącego, Smyków

Grzegorz Gałązka - ul. Krzyżanowicka, Ispy

Danuta Strąg - ul.Wygoda

Krystyna Mikler - Słomka , Krzeczów

Marek Cetnarowski

Artur Dziewięcki

Tadeusz Kubas

Martyna Podsiadło

Adam Aleksander

Kontakt telefoniczny z członkami rady parafialnej mozliwy do uzyskania poprzez witrynę parafii