.

I. Kwestie związane z regulaminem cmentarza

Jak można zauważyć na cmentarzu umieszczony został „REGULAMIN CMENTARZA” zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji o cmentarzu parafialnym w diecezji tarnowskiej a zatwierdzonej do stosowania dekretem Biskupa Tarnowskiego z dnia 6 marca 2019 r.

Nie jest zatem prawdą twierdzenie, jakoby był to pomysł Rady Parafialnej przy parafi w Krzyżanowicach. Nieprawdą są również rozpowszechniane twierdzenia o tym, że po wprowadzeniu regulaminu będą rozbierane jakiekolwiek grobowce. Niezrozumiały jest fakt wywoływania wśród rodzin osób spoczywających na cmentarzu niepokoju i obaw o dalszy los grobowców w przypadku np. braku opłat. Regulamin cmentarza był sprawdzany przez władze Kurii Tarnowskiej i z wyjątkiem umieszczenia w regulaminie informacji o tym, że załącznik nr 1 ("Wysokość opłat cmentarnych") jest do wglądu u administratora cmentarza to jest Księdza Proboszcza parafii Krzyżanowice, nie wniesiono uwag dotyczących treści regulaminu.

Tak więc regulamin cmentarza nie jest wymysłem członków rady parafialnej, nie ma na celu uczynienia z cmentarza przedsiębiorstwa do zarabiania pieniędzy ani zmiany cmentarza na cmentarz komunalny. Wprowadza zasadę, że zarząd i administrację (dla obu parafii), wykonuje proboszcz Parafii św. Joachima.

II. Wpis do rejestru zabytków

Parafia Krzyżanowice wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uregulowanie statusu cmentarza w zakresie wpisu do ewidencji zabytków.

W miesiącu grudniu odbyło się spotkanie przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków, z którego został sporządzony protokół. Decyzją Konserwatora dokonano wykreślenia z powiatowej ewidencji zabytków całego cmentarza.

Do ewidencji zostały wpisane pojedyncze nagrobki i grobowce utworzone przed 1950 rokiem oraz w zakresie drzewostanu alejka z tui.

Jakiekolwiek prace przy nagrobkach i grobowcach wpisanych do rejestru jak również prace przy drzewostanie wymagać będą uzyskania pozwolenia u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

III. Rejestr grobów i opłat cmentarnych

W miesiącu grudniu podjęto rozmowy z zewnętrzną firmą w celu opracowania ewidencji grobów. Duża ilość parafii w diecezji tarnowskiej posiada już elektroniczne rejestry grobów i cmentarzy. Bez problemu dzięki niemu będzie można w każdej chwili znaleźć miejsce pochówku osoby zmarłej oraz informacje na temat wyglądu nagrobka czy grobowca bowiem w programie będą zamieszczone zdjęcia. Wprowadzenie rejestru grobów zakłada projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Trwają prace Komisji Rządowych nad tą ustawą. Wygląda więc na to, że rozpoczęliśmy regulację w zakresie cmentarza w ostatniej chwili.

IV. Pliki do pobrania