Patron

 Święty Joachim, hebr. יהוֹיָקִים, gr. Ἰωακείμ – ojciec Maryi, dziadek Jezusa Chrystusa, mąż św. Anny.

Pochodził z zamożnej rodziny galilejskiej. Nie mogąc doczekać się dziecka, udał się na pustynię, gdzie pościł przez 40 dni i nocy i modlitwami ubłagał Boga o łaskę. Zmarł, gdy Maryja była jeszcze dzieckiem.

Ewangelie kanoniczne nie podają informacji na temat rodziców Maryi. Zarówno św. Joachim jak i św. Anna są imionami zaczerpniętymi z apokryfów i utrwalonymi w tradycji. Także z apokryfów pochodzą informacje o ich życiu.

Imię Joachim oznacza "Przygotowanie Panu". Jego wspomnienie obchodzone jest 26 lipca. Natomiast odpust ku czci Świętego wypada w naszej parafii w niedzielę po 16 sierpnia.