.

Ogłoszenia duszpasterskie  –  II Niedziela Zwykła
–  17 stycznia 2021 r.

1. W poniedziałek w Kościele rozpoczynamy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan – 18 do 25 stycznia 2021 r.

2. W liturgii tygodnia:
wtorek – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
czwartek – wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

3. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom obchodzącym w tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznicę i jubileusz zawarcia związku małżeńskiego składam najserdeczniejsze życzenia Błogosławieństwa Bożego i wielu łask Bożych w codzienności życia.

4. W czwartek i piątek w szczególny sposób nasze serca i myśli kierują się ku naszym Babciom i Dziadziom wyrażając im słowem i modlitwą naszą wdzięczność za wszelkie dobro, którego doznajemy na co dzień.

5. W piątek serdecznie zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.  Rozpoczniemy o godz. 17.00. O godz. 17.30  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego a o godz. 18.00 wieczorowa Msza Św.

6. Serdeczne podziękowanie składam za ofiary w kopertach złożone na tacę w styczniu, przeznaczone na remont dachu kościoła  oraz ofiary wpłacone na konto bankowe. Bóg zapłać.

7. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom ze Słomki za pomoc w sprzątaniu kościoła i odśnieżeniu wokół kościoła oraz za złożoną ofiarę na środki czystości. Bóg zapłać. W tym tygodniu troskę o nasz kościół powierzamy kolejnym rodzinom ze Słomki – Państwo: Mucha, Mucha, Marks, Kozłowski.  

8. Informacje związane z uczestnictwem we Mszy Świętej kolędowej w tym tygodniu. Prośba o „dar serca” dla ministrantów i lektorów –  ofiary będą składane do puszki, którą będą przy wyjściu z kościoła trzymali ministranci i lektorzy. Bóg zapłać.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. U ministrantów są do nabycia – bieżący numer „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Jest także do nabycia styczniowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

10. Informacja dotycząca pomocy dla poszkodowanych trzęsieniem ziemi w Chorwacji.

11. Informacje dotyczące transmisji Mszy Św. przez internet – w oparciu o wytyczne przekazane przez KIODO przy KEP w Warszawie

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie  –  Niedziela Chrztu Pańskiego
–  10 stycznia 2021 r.

1. Niedziela Chrztu Pańskiego jest okazją do przypomnienia naszego chrztu. Przez ten sakrament staliśmy się dziećmi Bożymi i tworzymy wspólnotę Kościoła. Ofiary w kopertach składane na tacę przeznaczone są na remont dachu naszego kościoła. Bóg zapłać. 

2. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom obchodzącym w tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznicę i jubileusz zawarcia związku małżeńskiego składam najserdeczniejsze życzenia Błogosławieństwa Bożego i wielu łask Bożych w codzienności życia.

3. W piątek serdecznie zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.  Rozpoczniemy o godz. 17.00. O godz. 17.30  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego a o godz. 18.00 wieczorowa Msza Św.

4. Serdecznie dziękuję zespołowi „Umiłowani” za przygotowany wieczór uwielbienia Nowonarodzonego Zbawiciela i za przygotowany konkurs kolęd i pastorałek, które miały miejsce w naszym kościele w uroczystość Objawienia Pańskiego wieczorowa porą. Dziękuje Rodzicom za przygotowanie dzieci do tego konkursu. Bóg zapłać. 

5. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom ze Słomki, ul. Krzyżanowickiej i Ispy  za pomoc w sprzątaniu kościoła oraz za złożoną ofiarę na środki czystości. Bóg zapłać. W sobotę troskę o nasz kościół powierzamy kolejnym rodzinom ze Słomki – Państwo: Kołodziej, Duda, Cetnarski i Kurek.

6. Informacje związane z uczestnictwem we Mszy Świętej kolędowej w tym tygodniu. Prośba o „dar serca” dla ministrantów i lektorów –  ofiary będą składane do puszki, którą będą przy wyjściu z kościoła trzymali ministranci i lektorzy. Bóg zapłać.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. U ministrantów są do nabycia – bieżący numer „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Jest także do nabycia styczniowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

 

Ogłoszenia duszpasterskie –  03 stycznia 2021 r.
II Niedziela po Bożym Narodzeniu

1. Niedziela adoracyjna gromadzi nas wokół Jezusa Eucharystycznego i zaprasza do modlitwy szczególnie w int. naszych rodzin oraz wypełnienia powołania postawionego im w życiu przez samego Boga. Niedziela Różańcowa – po Mszy Św. o godz. 08.00 zmiana tajemnic różańcowych dla Róż kobiet i mężczyzn.

2. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom obchodzącym w tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznicę i jubileusz zawarcia związku małżeńskiego składam najserdeczniejsze życzenia Błogosławieństwa Bożego i wielu łask Bożych w codzienności życia.

3. W środę będziemy przeżywać uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną tradycyjnie uroczystością Trzech Króli. Na pamiątkę hołdu Trzech Mędrców poświęcamy złoto, kadzidło, mirrę i kredę, a poświęconą kredą oznaczamy drzwi naszych domów.
Uroczystość Trzech Króli to także Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego i Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na cele misyjne. Przy tej okazji zachęcam do nabywania czasopism misyjnych – kupując je wspieramy Dzieło Misyjne Kościoła. Msze św. o godz. 08.00; 11.00 i 15.00. 
Serdecznie zapraszamy na kolędowanie z „Umiłowanymi” i na konkurs kolęd – choć będziemy więcej uczestniczyć on-line, to jednak niech nas połączy wspólny hymn uwielbienia Nowonarodzonego Zbawiciela kolędą polską i pastorałką.Rozpoczęcie wieczoru kolęd i pastorałek o godz. 18.00. Próba przed konkursem dla uczestników będzie we wtorek o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – dzień szczególnej  modlitwy za powołanych do służby Bożej w Kościele i o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej w Kościele. O godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, o godz. 16.30 Różaniec za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej w Kościele, a o godz. 17.00 Msza Św.

5. W piątek serdecznie zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.  Rozpoczniemy o godz. 16.00. O godz. 16.30  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego a o godz. 17.00 wieczorowa Msza Św.

6. Ofiary w kopertach składane na tacę w następna niedziele przeznaczone są na prace remontowo-konserwatorskie przy naszym kościele. Bóg zapłać.

7. W następną niedzielę będziemy przeżywać Święto Chrztu Pańskiego.

8. Serdeczne podziękowanie składam za ofiary złożone przy opłatkach. Dziękuję za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła w Boże Narodzenie i za ofiary na misje, złożone do puszki z okazji „kolędników misyjnych”. Bóg zapłać. 

9. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom z ul. Krzyżanowickiej i ze Słomki za pomoc w sprzątaniu kościoła i jego otoczenia oraz złożoną ofiarę na środki czystości. Bóg zapłać. W tym tygodniu troskę o nasz kościół powierzamy kolejnym rodzinom ze Słomki i z ul. Krzyżanowickiej: – Państwo: Mikler, Zwierniak, Zwierniak i Mizera.

10. Prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest do nabycia świąteczny numer „Gościa Niedzielnego” i  bieżący numer „Niedzieli”. Dla dzieci styczniowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”. Są do nabycia kalendarze misyjne i kalendarze rolnicze na rok 2021.

11. Informacje dotyczące Mszy Świętych kolędowych dla poszczególnych rejonów naszej parafii.

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 01 stycznia 2020 r.
Nowy Rok Pański 2021
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1. Wraz z Jezusem i Jego Matką rozpoczynamy kolejny etap naszego życia, naszej wędrówki do wieczności. W tym dniu składamy sobie życzenia słowami Pisma św.: „Niech nam Bóg błogosławi i niechaj nas strzeże, niech rozjaśni swoje oblicze nad nami i zmiłuje się nad nami i niech obdarzy nas pokojem”.

2. Dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Wsłuchani w orędzie Ojca św. Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Pokój prosimy  dobrego Ojca w niebie o pokój w naszych rodzinach, w Ojczyźnie
i wszędzie tam, gdzie on jest zagrożony.

3. Wczoraj Mszą Św. o godz. 16.00 dziękowaliśmy Bogu Ojcu za cały rok 2020. Z tymi, którzy nie  mogli wczoraj uczestniczyć we Mszy Św. na zakończenie roku, pragnę się podzielić, w minionym roku:
- w naszej wspólnocie zostało ochrzczonych 12 dzieci
- 1 para zawarła sakramentalny związek małżeński
- 15 osób z naszej wspólnoty Pan Bóg odwołał do wieczności
- sakrament Bierzmowania przyjęli 11 kandydatów
- w 2020 roku zostało rozdanych około 7500 Komunii Świętej.

4. Moi Drodzy. Za wasze zaangażowanie w minionym 2020 roku pragnę gorąco podziękować. Dziękuję Radzie Parafialnej, która wspiera mnie na każdym odcinku działania, Komitetowi Prac Konserwatorskich za wykonane prace dotyczące dokumentacji prac budowalno-konserwatorskich  i odnowienie zabytkowej dzwonnicy, panu prowadzącemu prace zabezpieczenia przeciwpożarowego kościoła, dzwonnicy i na plebani. Parafialnemu Zespołowi Synodalnemu, zaangażowanemu w prace V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Dziękuję Paniom z Caritasu za pomoc w różnych akcjach parafialnych. Wszystkim grupom i ruchom działającym w parafii. Naszemu Parafialnemu Zespołowi „Umiłowani”. Zelatorkom i zelatorom Róż Żywego Różańca wraz z członkami Róż Różańcowych za umiłowanie modlitwy różańcowej i ofiarowanie jej w różnych intencjach. Wszystkim gromadzącym się na modlitwie adoracyjnej w każdy piątek. Słowa wdzięczności kieruję do pracowników parafii – do p. Organisty, p. Grabarza i P. Gospodyni – za waszą pracę i poświecenie dla naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii - p. Arturowi i p. Grzegorzowi  – za pomoc w udzielaniu Komunii Św. Serdecznie dziękuję panu za prowadzenie strony internetowej naszej parafii i troskę o bieżące uaktualnianie wszystkich informacji.
Słowa wdzięczności kieruje do was Drodzy Parafianie, którzy co tydzień dbacie o piękno naszej świątyni. To dzięki Waszej pracy i ofiarności nasz kościół jest zawsze zadbany, należycie przystrojony i czysty. Dziękuję Wam również za wasze zaangażowanie w przygotowanie niedzielnej liturgii Mszy Św., za to, że dzięki Wam mamy w parafii ministrantów, lektorów i DSM. Niech Dobry Bóg Ojciec wynagrodzi Wam w tym Nowym Roku Waszą życzliwość swoimi łaskami i błogosławieństwem. Bóg zapłać.

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Najświętszej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa –  27 grudnia 2020 r.

1. W dzisiejszą niedzielę Najświętszej Rodziny z Nazaretu polecamy opiece Opatrzności Bożej wszystkie rodziny naszej parafii, prosząc o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Synodalną.

2. W liturgii tygodnia:
poniedziałek – święto Świętych Młodzianków Męczenników
czwartek – wsp. św. Sylwestra I, papieża
piątek – uroczystość Maryi Świętej Bożej Rodzicielki
sobota – wsp. św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów
              i doktorów Kościoła
niedziela - Najświętszego Imienia Jezus

3. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom obchodzącym w tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznicę i jubileusz zawarcia związku małżeńskiego składam najserdeczniejsze życzenia Błogosławieństwa Bożego i wielu łask Bożych w codzienności życia.

4. W czwartek – 31. 12 – kończy się Rok Pański 2020. Na zakończenie „Starego Roku” – Msza św. o godz. 16.00, a po Mszy św.  wystawienie Najświętszego Sakramentu, okolicznościowe kazanie, dziękczynne „Ciebie Boga wysławiamy” i przebłagalne „Suplikacje”.

5. W piątek przypada pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2021.
1 stycznia jest także Światowym Dniem Modlitwy o Pokój. Modlimy się o pokój w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie on jest zagrożony. Msze Św. według porządku niedzielnego. Składka w tym dniu przeznaczona jest na cele diecezjalne.

6. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota stycznia.

7.  W  I sobotę miesiąca Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 17.00, a po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

8. Przyszła niedziela to niedziela Różańcowa. Po Mszy Św. o godz. 08.00 zmiana tajemnic różańcowych dla kobiet i mężczyzn.

9. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom z Krzeczowa i z ul. Krzyżanowickiej za pomoc w sprzątaniu kościoła i jego otoczenia oraz złożoną ofiarę na środki czystości. Bóg zapłać. W sobotę troskę o nasz kościół powierzamy kolejnym rodzinom z ul. Krzyżanowickiej i ze Słomki: – Państwo: Ignacyk, Cetnarski, Kurek i Wróbel.

10. Serdeczne podziękowanie składam pewnej Rodzinie z naszej parafii za ufundowanie kompletu obrusów ołtarzowych do naszego kościoła. Bóg zapłać.

11. Serdeczne podziękowanie składam Radzie Duszpasterskiej i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali przy dekoracji Bożonarodzeniowej przy naszym kościele, szczególnie przygotowanie  szopki bożonarodzeniowej w kościele i na placu kościelnym oraz przygotowanie stroików w kościele.  Bóg zapłać.  

12. W uroczystość Objawienia Pańskiego zespół „Umiłowani” zaprasza na wspólne kolędowanie. Godzina zostanie podana w następnych ogłoszeniach duszpasterskich.     

13. Prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest do nabycia bieżący numer „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Dla dzieci styczniowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”. Są do nabycia kalendarze misyjne i kalendarze rolnicze na rok 2021.

14. Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Stanisławę Grochulską – lat 64. Pogrzeb śp. Stanisławy będzie we wtorek – Msza Św. o godz. 13.00. Różaniec za duszę zmarłej Stanisławy w poniedziałek o godz. 18.00