Komunikat Biskupa Tarnowskiego dotyczący zniesienia dyspensy