Na poniżej zamieszczony numer rachunku bankowego można dokonywać wpłat

BANK PKO BP
73 1020 4984 0000 4402 0030 6910

tytułem "REMONT DACHU KOŚCIOŁA"

Subskrybuje zawartość