Galeria zdjęć

RODO a fotografia

W fotografii prasowej i reportażowej, która może być uznana za materiał prasowy będący obrazem o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym (art. 7 ust. 1 pkt 4 Prawa prasowego) nie znajdą zastosowania przepisy o podstawie przetwarzania danych tj. np. zgody, przepisy dotyczące obowiązku informacyjnego, prawa do sprostowania, przepisy dotyczące przenoszeni danych, część tych dotyczących powierzenia przetworzenia danych a także rejestrowania czynności przetwarzania. Pozostałe przepisy RODO, tj. np. prawo do bycia zapomnianym, w stosunku  do materiałów prasowych mają zastosowanie.  W przypadku wizerunku, uznawanego za daną osobową, ponadto musimy jeszcze brać pod uwagę przepisy prawa autorskiego regulujące legalność jego rozpowszechniania.

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyjątkiem od obowiązku uzyskania zezwolenia na korzystanie z wizerunku jest fakt, że wizerunek ten stanowi jedynie nieistotny - o ile tak można o tym zestawie cech nas indywidualizujących powiedzieć - element całości, dodatkowy do całego ujęcia, którego zamiana nie wpływa na wartość tego ujęcia. Taką całością może być np. impreza publiczna. Uwaga: impreza publiczna czy tzw. tłum to nie mityczne trzy osoby. Już kiedy wizerunek danej osoby jest widoczny w stopniu znacząco większym niż innych - zgoda jest konieczna. W przypadku, gdy fotografie uznamy za materiał prasowy, lub wypowiedź w ramach działalności artystycznej, to na podstawie art. 2 ust. 1 nowej ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy RODO zostały wyłączone w zakresie m.in. obowiązku pozyskania zgody czy obowiązku informacyjnego.

Niemniej jednak majac na uwadze dobro naszych parafian oraz ich gości w przypadku braku akceptacji aby dany wizerunek/postać była niepożądana dla publikacji w tej galeri proszę o zgłoszenie w kancelarii parafialnej ten fakt podając:
- zakładkę  oraz nr zdjęcia które to należy usunąć/zamazać w przedmiotowej "Galerii"